آدرس کارخانه: کاشان – کیلومتر۳جاده قمصر

تلفن همراه: 09101613042

تلفن ثابت: 03155207131