آدرس کارخانه: کاشان – کیلومتر۳جاده قمصر

تلفن همراه: 09131183101

تلفن ثابت: 03155207131