شرکت صبابافت با شماره ثبت 586 از سال 1370 در زمینه تولید انواع فرش های ماشینی شروع به فعالیت کرد.

شرکت صبابافت ، در طول سال ها فعالیت و تجربه در زمینه تولید و صادرات فرش ماشینی ، به افتخارات زیادی نائل گشته و آن را مدیون رضایت مشتریان عزیز است .